06. Mar 2018 20:18 Дебата за мултиетничка интеграција на младите

Во Средното стручно училиште „Перо Наков“, денеска се одржа дебата на тема „Младите зборуваат”, на која учествуваа ученици кои посетуваат настава на македонски и албански јазик во основните и средни училишта во Куманово.

Thumbnail

„Дебатата се реализираше во форма на работилници кои се однесуваа на искажување на ученички ставови по основ на 4 теми: дали родителите се носители на мултикултурни и граѓански вредности, колку училишната средина влијае врз градењето на младискиот активизам и мултикултурни вредности, дали младите се двигатели на интегрирана и активна локална заедница и дали општината е примарен фактор за созадавање на млади и активни граѓани? Учениците дебатираа на сите четири теми со активно вклучување преку методата “Светско кафуле” со што сите ученици имаа можност да го искажат својот став за сите четири теми, а дебатата заврши со презентирање на заедничките ставови на сите групи, - соопштуваат од „Перо Наков“.

Оваа дебата е прва од ваков тип и истата ќе прерасне во традиција преку која ќе се искажуваат ставовите на младите по основ на различни актуелни општествени теми.

Дебата за мултиетничка интеграција на младите