17. Apr 2018 09:29 Субвенции за развој на селски туризам

Домаќинставата кои селските куќи ќе ги претворат во туристички апартмани ќе добијат субвенции од државата.

Thumbnail

Субвенциите ќе се доделуваат за изградба или адаптација на селски куќи на домаќинства кои ќе даваат угостителски услуги.

 Проектот предвидува на сопствениците на куќите да им се покријат 60 отсто од трошоците за оваа намена, под услов тоа да не е повеќе од 200 000 денари по домаќинство.

Објектот мора да биде уреден согласно традицијата на крајот во кој што се наоѓа, како и да се служи храна вообичаена за тоа подрачје. Да нуди услуги за сместување (најмногу до 5 соби) и надворешниот изглед на куќата да биде без оштетување и знаци на дотраеност, а околината да биде уредна.

Министерството за економија објави јавен повик за доделување субвенции за развој на селски туризмот.

Рокот за пријавување е 30 септември 2018 година, а финансиските средства ќе се делат врз основа на принципот “прв дојден, прв услужен“.